ความรักของแม่

 

     จาก ธัมมนันทา สามเณรี      “ตอนหนูแรกเกิด แม่รับหนูมาจากนางพยาบาล สิ่งแรกที่แม่ทำ คือเปิดผ้าที่หุ้มห่อตัวหนูออกหมด แม่สำรวจดูนิ้วมือ นิ้วเท้าของหนูว่าครบอาการ ๓๒ หรือเปล่า แล้วแม่ก็ก้มลงจูบที่เท้าหนู เท้าเล็กๆเท่าฝาหอยของหนู…..เป็นครั้งแรกที่หนูรับรู้ว่าแม่รักหนูเหลือเกิน แม่จ๋า ความรักที่แม่มีให้หนูนั้น มหาศาลนัก หนูคงตอบแทนไม่หมดแม้ชั่วชีวิต แต่หนูสัญญาว่า จะสืบสานความรักของแม่ที่มีให้หนู ให้เป็นสายใยความรักต่อๆไป…..ในสายธารมนุษย์”

การบวชภิกษุณีสงฆ์ ผู้บวชและผู้สนับสนุน วิถีชีวิตของชาวพุทธ พระคุ้มครองเราอย่างไร เซน
ราหุลสูตร ทำงานอย่างไรให้เป็นกุศล อายุขัย เอาชนะทุกข์จากความพลัดพราก ความรักของพ่อ
ความรักของแม่ ชาล้นถ้วยสถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com