รายการเทป
                      สั่งซื้อเทป
    แนวทางการปฏิบัติ 
                            วิถีชีวิตพระโพธิสัตต์์
                            บนเส้นทางสู่มังสะวิรัต 
                            สู่โพธิสัตต์มรรค
                            ไปจี้ธูปที่ไต้หวัน
                            
เลี้ยงอาหาร ๒๐๐๐ คน โดยไม่ต้องพูดสักคำ
                            ปณิธานพระโพธิสัตต์

 

กลับหน้าหลักสถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com