บ้านพักใจ


                                                  
อยากผลักไสความทุกข์ไปให้พ้นจากใจ

                                  ไม่มีวัน…..หากไม่รู้จักปล่อยวาง

                                   เรียนรู้ และรู้จักความทุกข์

                                   ชีวิตจะพบกับความสุขมากขึ้น

           โครงการบ้านพักใจเพื่อการคลายทุกข์ สร้างความสุขและสันติให้แก่ชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรมที่นี่มีธรรมชาติ ธรรมะ และการฝึกฝน ที่จะทำให้ความทุกข์คลายลง ได้เรียนรู้ และเข้าใจในชีวิตมากขึ้น
              บ้านพักใจ  บ้านหลังที่ 2 ของคนทุกข์ หรือผู้ที่ต้องการจะเติมพลังให้แก่ชีวิต ได้ทุกวัน ทุกเวลา
             สนใจติดตอบสอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ วัตรทรงธรรมกัลยาณี โทร. 034- 258270
                

                    ประสบการณ์ 10 วันของเพชร  
                
   ร่วมใช้ชีวิตชาววัตร

                    พบแล้ว…ความสุขที่แท้จริง

                    วันแม่ปีนี้ของฉัน 

วันอาทิตย์ วันพระวันสำคัญ อบรมพุทธสาวิกา อบรมยุวพุทธสาวิกา การบวชภิษุณี หลักสูตรพุทธศาสนา บ้านพักใจ

สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  [email protected]