ครั้งที่ 34   “การฟื้นฟูเยียวยาจิตใจ”  วันที่ 13-15 เมษายน 

 น้อพลอยวัย 11 ขวบ กับความรู้สึกประทับใจในได้เข้าอบรมพุทธสาวิการุ่นที่ 34
หลวงแม่นำแม่ชีและผู้เข้าอบรมออกบิณฑบาตในเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ ซึ่งมีผู้ขันอาสาเป็นลูกศิษย์พระเป็นทิวแถวยาว
ผลงานดอกมะลิแกะสลักจากหัวไช้เท้า ฝีมือผู้เข้าอบรม ซึ่งกลายเป็นแกงส้มดอกมะลิแสนอร่อยในมื้อถัดไปผู้เข้าอบรมเล่นเกมทะเลพิษ เป็นกระบวนการเรียนรู้ความสามัคคี และการถ่ายถอนอัตตา โมหะ และโทสะ งานนี้ได้เรียนรู้ตัวเองกันสุดสุดงานทุบกำแพง เสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อทำลายแนวคิดเดิมที่คิดว่างานอย่างนี้ผู้หญิงทำไม่ได้ … สิ่งก่อสร้างเกือบทั้งหมดในวัตรทรงธรรมกัลยาณี ฝีมือของผู้หญิงทั้งนั้น
หลวงแม่นำทีมผู้เข้าอบรมทำงานภาคสนามแบกขนหินไปถมบ่อ ซึ่งงานนี้ที่วัตรเรียกกันว่า “งานโยธา”ผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายรูปกับผลงานแกะสลักดอกมะลิหัวไชเท้า ในแจกันสวยที่ภาคภูมิใจหลวงแม่กับดร. วิลาสินี ช่วยลุ้นเป็นกำลังใจกับการเล่นเกมโยนส้มทำความรู้จักกันพี่เรณู กับพี่หญิง 2 ผู้หญิงแกร่งที่ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมพุทธสาวิการุ่นนี้พี่เรณู มีชนะ วิทยากรผู้ให้ความรู้เรื่องการนวด ชี่กง และการปรับสมดุล โปรแกรมที่ทุกคนถูกใจสุดๆ

             ประสบการณ์น้องพลอย
          
         วันที่ 13-15 เมษายน เป็นวันที่ชาวพุทธทุกคนมีความสุขสนุกสนาน ข้างบ้านก็กลับบ้านเกิด ข้างบ้านก็ไปเที่ยวต่างจังหวัด เพื่อไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และหลังจากนั้นถึงจะไปเล่นสงกรานต์ได้ตามประเพณีของไทยเรา แต่ชาวพุทธสมัยนี้จะไม่ทำตามประเพณีพื้นบ้านของไทย ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะนึกถึงความสนุกสนานอย่างเดียว แต่บางคนก็คิดที่จะเข้าวัดเข้าวามาทำบุญซึ่งเป็นความคิดที่ดีมาก

         ในวันสงกรานต์นั้นข้าพเจ้าก็ได้เข้าวัด เพื่อมาถือศีลปฏิบัติธรรม ทำสมาธิ ทำจิตใจให้ผ่องใส ในการอบรมพุทธสาวิกาครั้งที่ 34 ที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี ซึ่งเป็นวัตรสำหรับผู้หญิง และในวัตรทรงธรรมกัลยาณีก็มีพระที่เป็นผู้หญิง นั่นก็คือ “ภิกษุณี” ที่มีชื่อว่า “ท่านธัมมนันทา” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “หลวงแม่” ในการอบรมพุทธสาวิกา ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าเข้ามาอบรมในวัตรทรงธรรมฯ นี้มีกิจกรรมมากมายในการอบรมครั้งนี้ คือ ทำวัตรเช้า กิจกรรมการอยู่กันเป็นหมู่กลุ่ม ทำชี่กง ทำโยคะ เป็นต้น นอกจากกิจกรรมในวันสงกรานต์นี้ หลวงแม่ท่านไม่ได้สอนแค่ในกิจกรรมเท่านั้น เวลาข้าพเจ้าและเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทำอะไรไม่เหมาะสมท่านก็จะตักเตือน และชี้แนวทางที่ดีให้ข้าพเจ้าได้รู้กัน

         สิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจมากที่สุดคือ ทุกคนที่มาอบรมพุทธสาวิกาครั้งที่ 34 และพี่ๆ ที่อยู่ที่วัตรนี้ ได้มีมากช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก เป็นกันเองดี ซึ่งข้าพเจ้าได้ประทับใจมาก มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีกิจกรรมที่ให้ข้าพเจ้ารู้ว่าถ้าเกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้น ข้าพเจ้าจะรู้สึกอย่างไร และกิจกรรมที่เด่นที่สุดในการอบรมครั้งนี้คือ การทำสมาธิแบบภาวนาพุทธเมตตา ซึ่งเราสามารถเสริมสร้างสติปัญญาให้ดีขึ้น และรักษาโรคต่างๆ ให้หายได้

          สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าอยากบอกว่า ถ้ามีอบรมพุทธสาวิกาอีก และถ้าข้าพเจ้ามีโอกาสอีกข้าพเจ้าจะมาอบรมอีกใน “วัตรทรงธรรมกัลยาณี” แห่งนี้
 

Backสถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com