กิจกรรมทุกสัปดาห์
               
  กิจกรรมพิเศษ     วันไหว้ครู
               
  การทำบุญถวายกองทานกิจกรรมในวันอาทิตย์ วันพระและวันสำคัญ ถวายกองทาน สวดมนต์ ทำสมาธิและฟังธรรม
               -  เริ่มพิธีถวายกองทาน เวลา 10.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าและนั่งสมาธิพร้อมฟังธรรม
            -  ร่วมถวายภัตตาหารภิกษุณี, สามเณรี ที่ประจำอยู่ที่วัตร การถวายกองทาน  ถวายทานแด่พระพุทธเจ้า  พระอรหันต์สาวก  พระอรหันต์สาวิกา  และพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย  ซึ่งจะกระทำทุกวันพระและวันอาทิตย์
            -  ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน
            -  คุณๆ สามารถนำอาหารมาร่วมคนละ 1 อย่าง หรือผลไม้ แต่ขอให้เผื่อแผ่ผู้อื่นด้วย

 
วันอาทิตย์ วันพระวันสำคัญ อบรมพุทธสาวิกา อบรมยุวพุทธสาวิกา การบวชภิษุณี หลักสูตรพุทธศาสนา บ้านพักใจ
สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  [email protected]