วันอาทิตย์   วันพระ   วันสำคัญ   
                      อบรมพุทธสาวิกา  
                      อบรมยุวพุทธสาวิกา
                      การบวชภิกษุณี
                      หลักสูตรพุทธศาสนา
                      บ้านพักใจ   
    บริจาค
กลับหน้าหลักสถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com