กำหนดการปฎิบัติธรรมวัตรทรงธรรมกัลยาณี พ.ศ. 2546

ถวายกองทาน สวดมนต์ฟังธรรม 10.30 น. ทุกวันพระ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

โครงการอบรมพุทธสาวิกา

พุทธสาวิการุ่นที่ 34  วันที่ 13-15  เมษายน  2546  (เข้ามาที่วัตรตอนเย็นวันที่ 12)
พุทธสาวิการุ่นที่ 35  วันที่ 12-14  กรกฎาคม  2546  (เข้ามาที่วัตรตอนเย็นวันที่ 11)
พุทธสาวิการุ่นที่ 36  วันที่  5-7  ธันวาคม  2546 (เข้ามาที่วัตรตอนเย็นวันที่ 4)


กำหนดการทำบุญประจำปี  2546


วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธุ์  วันมาฆะบูชา  (เวลา 10.30 และ 13.00 น. ฟังธรรม-เวียนเทียน)
วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน วันไหว้ครู  วันคล้ายวันเกิดหลวงย่า
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา (13.00 น. ฟังธรรม-เวียนเทียน)
วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม  วันอาสาฬหบูชา 
วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม  วันเข้าพรรษา
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม วันแม่ / ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม   ปวารณาออกพรรษา  ตักบาตรเทโว (7.00 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง)
วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม ทอดกฐิน (13.00 น. พิธีถวายกฐิน)
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม  วันปิยมหาราช
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม  วันพ่อ/ถวายกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพุธที่10 ธันวาคม พระนางสังฆมิตตาเถรี
วันพุธที่ 31 ธันวาคม ทำบุญวันสิ้นปี


วันไหว้ครู 6 เมษายน 2546
หลวงแม่รดน้ำมนต์เป็นสิริมงคลให้แก่ญาติโยม  ผู้มาร่วมทำบุญในงานวันเกิดหลวงย่าสมาชิกรุ่นคุณย่าคุณยายรับหนังสือ  ที่ระลึกในงานวันเกิดหลวงย่าพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ในช่วงเช้าของงาน
คณะศิษย์หลวงย่าถวายพานพุ่ม บายศรี และผ้าป่า อวยพรวันเกิดหลวงย่าลูกศิษย์พร้อมหน้าพร้อมตาร่วมทำบุญบูชาวันไหว้ครูลูกศิษย์พร้อมหน้าพร้อมตาร่วมทำบุญบูชาวันไหว้ครู


วันสงกรานต์
นักข่าวต่างชาติร่วมรดน้ำดำหัวในประเพณีสงกรานต์ปีนี้ด้วยสามเณรีธัมมธารีกราบรดน้ำขอพรจากหลวงแม่ธัมมนันทาหม่อมราชวงศ์หญิงบุปผา ร่วมรดน้ำหลวงพี่ธัมมธารีรดน้ำขอพรจากหลวงแม่แล้ว ก็เลยขอชักภาพเป็นที่ระลึกในวันครอบครัวพุทธสาวิกาเสียเลยคุณเพชรยุภา มารดน้ำขอพรหลวงแม่ก่อนจะตะลุยเล่นน้ำสงกรานต์ที่อื่น

งานถวายผ้าป่าสามัคคี  21  กรกฎาคม  2545
ลูกศิษย์ลูกหามาจากทุกภาคทั่วไทย
หลวงแม่เทศน์อานิสงส์ของการถวายผ้าป่างานทอดผ้าป่าสามัคคี  
21 กรกฎาคม 
กรรมการวัตรประชาสัมพันธ์
เรื่องกิจกรรมการบวช  3  เดือน
ญาติโยมร่วมรับประทานอาหาร  
หลังจากถวายผ้าป่า
คุณเรณู มีชนะ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้การอบรมเรื่องการนวดเพื่อสุขภาพ

 
เกม
“ทะเลพลิก” หนึ่งในกิจกรรมเพื่อฝึกการสร้างพลังความสามัคคีในหมู่คณะ


คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 20 ท่าน


Dr. Ophira Ginsburg (คนซ้าย) แพทย์หญิงจากแคนาดา ร่วมอบรมหลักสูตร 3 วัน

 

สนใจกิจกรรม  ติดต่อสอบถาม  E-mail :  chatsumarn@hotmail.com

วันอาทิตย์ วันพระวันสำคัญ อบรมพุทธสาวิกา อบรมยุวพุทธสาวิกา การบวชภิษุณี หลักสูตรพุทธศาสนา บ้านพักใจ

Back


สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com